Villkor

Genom att använda webbplatsen icecasino-sweden.top godkänner du att följa dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor, ber vi dig att lämna webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Det ligger i ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att vara medveten om eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att eventuella ändringar har gjorts godkänner du de ändrade villkoren.

Användning av webbplatsen

Allt innehåll på webbplatsen icecasino-sweden.top är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, överföra, publicera, visa, sälja eller licensiera något av det innehåll som finns på webbplatsen utan vår uttryckliga tillåtelse. Du får dock skriva ut eller ladda ner delar av materialet för personligt bruk, under förutsättning att du behåller all upphovsrätts- och varumärkesinformation intakt.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att inte använda den på ett sätt som kan vara olagligt, skadligt eller störande för andra användare. Det är förbjudet att använda webbplatsen för att sprida skadlig kod, skicka oönskad kommunikation eller på annat sätt störa driften av webbplatsen.

  • Du får inte använda webbplatsen för att förfalska eller manipulera identifiering av användare eller källor.
  • Du får inte samla in personlig information från andra användare utan deras samtycke.
  • Du får inte använda webbplatsen för att främja spam, skräppost eller oönskad marknadsföring.

Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder mot användare som bryter mot dessa användarvillkor, inklusive att blockera deras åtkomst till webbplatsen och lämna över information till behöriga myndigheter vid behov.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Webbplatsen icecasino-sweden.top kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som inte kontrolleras eller ägs av oss. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser och tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår genom användning av dessa länkar. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren och integritetspolicyerna för dessa tredjepartswebbplatser innan du använder dem.

  • Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller inaktivera länkar till tredjepartswebbplatser när som helst utan föregående meddelande.
  • Vi garanterar inte tillgängligheten eller kvaliteten på innehållet på dessa tredjepartswebbplatser.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen icecasino-sweden.top tillhandahålls 'i befintligt skick' och 'som tillgänglig' utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller fel, eller att den är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår direkt eller indirekt genom användning av webbplatsen.

  • Vi ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller ofullständigheter i innehållet på webbplatsen.
  • Vi ansvarar inte för eventuella skador orsakade av användning av den information som tillhandahålls på webbplatsen.